Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419 Nu bereikbaar!

Medewerker loodgieter.nl
  • Erkende loodgieters
  • 98% binnen 24u
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Slechts €29,95- voorrijkosten
  • Loodgieter uit uw omgeving
  • Vast ontstoppingstarief
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Binnen 2 kantooruren contact
Loodgieter
Loodgieter
Loodgieter

Lekkage kelder


De kelder wordt over het algemeen weinig intensief gebruikt en een lekkage kan dan lange tijd onopgemerkt blijven. Vaak wordt een lekkage pas ontdekt als er muffe stankklachten, vochtplekken, schimmelvorming of rioolvliegjes verschijnen. Een lekkage in de kelder kan grote problemen veroorzaken aan uw inboedel en gezondheid en moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Lekkage in de kelder, dit kunnen de oorzaken zijn;

Een lekkage in de kelder maakt de ruimte onbruikbaar voor bijvoorbeeld opslag van uw spullen. Het vocht in de kelder kan een muffe stank en schimmel veroorzaken op de opgeslagen spullen. Als eerste is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen, zodat de lekkage op passende wijze hersteld kan worden. Vocht of lekkage in de kelder kan veel verschillende oorzaken hebben, enkele veel voorkomende oorzaken zijn;

• Lekkage door hoge grondwaterstand of grote hoeveelheid regenval
• Slecht metselwerk of constructiefouten
• Lekkende of gebroken waterleiding of riolering
• Kieren of slechte aansluiting tussen wanden en vloer

Een lekkende of gebroken waterleiding of riolering kan de oorzaak zijn van een lekkage of een natte kelder. Dit kan veroorzaakt zijn door werkzaamheden in de straat met zwaar materiaal, zwaar verkeer in de straat of verzakkingen van de bodem. Door de veroorzaakte schade komt de kelder uiteindelijk onder water te staan of zal vochtig worden.
Vooral in het naseizoen kan de hoge stand van het grondwater de oorzaak zijn van vochtproblemen in de kelder. Het vocht trekt op in de fundering, muren en vloer en kan ook daar natte plekken en schimmelvorming veroorzaken. Als de kelder niet regelmatig wordt gebruikt, dan wordt dit pas opgemerkt als er een muffe lucht of andere problemen zijn ontstaan. Het is dus van groot belang om bij een natte kelder zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en hier spoedig actie op te ondernemen om vervolgschade en gezondheidsklachten te voorkomen.

Gebroken regenpijp lekt in kelder Gevolgen lekkage regenpijp 


Gevolgen van een vochtige kelder

Overtollig water in de kelder kan voor veel overlast en schade zorgen. Buiten de schade aan de in de kelder opgeslagen spullen kan het optrekkende vocht zorgen voor verrotting van houten vloeren, schimmelvorming, vochtplekken in de muren en een onaangename temperatuur van de vloer.

Vochtige, donkere kelders zijn ook de ideale broedplaats voor ongedierte. Rioolvliegjes en muggen zijn gek op dit soort vochtige plekken, maar ook muizen en ratten, zeer onwenselijk en schadelijk voor de gezondheid.

Vochtproblemen in de kelder kunnen ook problemen veroorzaken in de rest van de woning. Overtollig vocht in de kelder verdampt door de kieren in de vloer en daardoor komen er liters vocht in het leefgedeelte van de woning terecht.

Bij onvoldoende ventilatie in de woning kunnen de ramen beslaan en er ook in die ruimtes vochtplekken en schimmels ontstaan. Het is zeer schadelijk voor de gezondheid als de lucht in de woning een te hoge luchtvochtigheid en schimmels bevat. Het kan astmatische klachten en andere klachten aan de luchtwegen veroorzaken.

Bijkomend nadeel van een te hoge vochtigheidsgraad in de woning, is dat de woning moeilijker warm te stoken is. Dit resulteert in een hoger gasverbruik en dat is nadelig voor de energierekening.

Lekkage in kelder van buiten


Wat is de oplossing?

De oplossing van de natte kelder is zeer afhankelijk van de oorzaak van de vochtproblemen. Is een lekke of gebroken riolering of waterleiding de oorzaak, dan kan dit redelijk eenvoudig gerepareerd worden door de loodgieter. Na de reparatie van de riolering of waterleiding, zal de oorzaak van het vochtprobleem of lekkage verholpen zijn en hoeft er meestal geen verdere actie te worden ondernomen.

Wordt de natte kelder veroorzaakt door de hoge waterstand, dan zijn er meerdere mogelijkheden om de vochtproblemen in eerste instantie zelf proberen te verhelpen;

• Plaats een vochtvreter in de natte ruimte, dit kan het probleem oplossen als de kruipruimte incidenteel nat is geworden na een vochtige periode.
• Tijdelijk opstoken van de verwarming in de woning, dit zal het overtollige vocht laten verdwijnen en kan een oplossing zijn bij een incidenteel natte kruipruimte.

Bij een hardnekkig vochtprobleem in de kelder, kunt u beter een specialist op dit gebied raadplegen voor het juiste advies. Een expert kan u adviseren in de diverse mogelijkheden om het vochtprobleem op te lossen;

• Verbeteren van de ventilatie in de kelder
• Isolatie van de warm waterleidingen in de kruipruimte
• Het bewerken van de muren met een speciaal afdichtingsmiddel
• Isolatie van de kelder

Laat de oorzaak van de vochtproblemen onderzoeken door een ervaren isolatiebedrijf, zij zullen u gericht advies geven over de mogelijkheden.
 

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot