Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419

Medewerker loodgieter.nl
  • Erkende loodgieters
  • 98% binnen 24u
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Slechts €29,95- voorrijkosten
  • Loodgieter uit uw omgeving
  • Vast ontstoppingstarief
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Binnen 2 kantooruren contact
Loodgieter
Loodgieter
Loodgieter

Reparatie riool

Nederland telt meer dan 150.000 kilometer rioleringsbuizen, waar het grootste deel van de huishoudens op is aangesloten. Al het water dat wegloopt door het toilet, douche, vaatwasmachine en wasbak komt in deze rioleringsbuizen terecht om uiteindelijk bij het Waterschap gezuiverd te worden. Om het riool goed te laten functioneren is het belangrijk dat er geen afval wordt doorgespoeld dat niet in het riool hoort, dit kan verstoppingen en uiteindelijk ook schade aan de rioleringsbuizen veroorzaken.


Reparatie beschadigde riolering

De kruipruimte wordt weinig gebruikt en een lekkende of gebroken riolering blijft vaak lange tijd onopgemerkt. Vaak wordt de lekkage pas opgemerkt als er verstoppingen, vochtplekken, schimmelvorming, muffe stankklachten of rioolvliegjes verschijnen? Een beschadigde riolering in de kruipruimte kan grote problemen veroorzaken en moet zo snel mogelijk worden opgelost.
Een lekkende of gebroken riolering in de kruipruimte kan worden veroorzaakt door werkzaamheden in de straat met zwaar verkeer en materiaal of verzakkingen van de bodem.
Buiten de gevel kunnen boomwortels de rioleringsbuizen raken en schade veroorzaken. Ook verzakking van de grond of een foutief aangelegd rioolnetwerk kan verstoppingen en schade veroorzaken.

Een beschadigde rioleringsbuis in de kruipruimte is meestal visueel waarneembaar door de loodgieter en kan redelijk eenvoudig hersteld worden. Als het niet duidelijk is waar de bron van de beschadiging zich bevindt, dan is een rioolinspectie een uitkomst. Vooral verstoppingen die zijn veroorzaakt door schade aan de leidingen of verstoppingen dieper in de leiding zijn lastig te traceren. Met professionele apparatuur kan een ontstoppingsbedrijf een camera-inspectie uitvoeren en zo precies de locatie van de verstopping en eventuele schade aan de leiding bekijken. Zonder onnodig hak- en breekwerk kan dan de reparatie heel gericht worden uitgevoerd.

Gebroken riolering

Gevelbreuk

Stankklachten of last van rioolvliegjes in het toilet? Verzakte tegels of grond op de locatie waar de riolering de woning verlaat? Deze klachten ontstaan vaak doordat de rioleringsbuis is afgebroken buiten de gevel: een gevelbreuk.

Doordat dit stuk riolering zich buiten het zicht en buiten de woning bevindt, wordt dit stuk riool meestal nauwelijks geïnspecteerd. Een gevelbreuk wordt bijna altijd pas ontdekt nadat er klachten van verstopping en verzakking zijn opgetreden.


Een gevelbreuk repareren?

Het repareren van een gevelbreuk is complexer en tijdrovender dan de normale loodgieterswerkzaamheden.
De gevelbreuk bevindt zich buiten de woning, dus het riool zal moeten worden uitgegraven. De reparatiewerkzaamheden worden over het algemeen uitgevoerd door twee man, vooral als er ook werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de kruipruimte. Loodgieter.nl hanteert voor de reparatie van een gevelbreuk een vast tarief van € 475,00 (excl. BTW). De materiaalkosten, graafwerkzaamheden en een eventuele camera-inspectie zijn inclusief. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent: geen onverwachte kosten en verrassingen achteraf.

Vaak wordt de gevelbreuk geconstateerd na melding van een verzakking van de grond of tegels buiten de woning. Vaak geeft de verzakking al de locatie aan waar de gevelbreuk zich bevindt. In overleg met u zullen de herstelwerkzaamheden – indien mogelijk – direct worden uitgevoerd, wordt er een vervolgafspraak ingepland of ontvangt u een offerte van de uit te voeren werkzaamheden.

Gevelbreuk  Gevelbreuk hersteld


Waarom is spoedige reparatie belangrijk?

Buiten de stankklachten en hinderlijke rioolvliegjes kan een lekkende rioleringsbuis in de kruipruimte voor meer overlast en schade zorgen. Het overtollig vocht zal optrekken en kan zorgen voor verrotting van houten vloeren, schimmelvorming en vochtplekken in de muren. Ook kan het zand in de kruipruimte verontreinigd raken en als het te lang duurt, zal het zand in de kruipruimte afgegraven en ververst moeten worden. Dit is een kostbare klus die met het snel verhelpen van de rioleringsbuis voorkomen kan worden.

Ook is een vochtige kruipruimte de ideale broedplaats voor andere ongedierte, zoals muggen en soms ook ratten en muizen. Dit is onwenselijk en zeer schadelijk voor de gezondheid.

Vocht in de kruipruimte kan op termijn ook leiden tot problemen in de rest van de woning. Overtollig vocht in de kruipruimte verdampt door de kieren in de vloer, daardoor komen er liters vocht in het bovenliggende gedeelte van de woning terecht. Als voldoende ventilatie dan ontbreekt, dan kunnen ramen beslaan en in die kamers schimmels en vochtplekken ontstaan. Dit kan uiteindelijk astmatische klachten en andere klachten aan de luchtwegen veroorzaken.

Een ander nadelig effect van een te hoge luchtvochtigheidsgraad in de woning, is dat er harder gestookt moet worden om het warm te krijgen. Hoger gasverbruik en nadelig voor de energierekening.

Niet gebeugelde riolering Riolering gebeugeld

Afspraak maken voor reparatie van de riolering?

Wilt u meer informatie over reparatie van de riolering of gevelbreuk, advies of een offerte aanvragen? U kunt hiervoor ons online contactformulier invullen of contact met ons opnemen via 085-8770419.
Onze vakmannen zijn hierin gespecialiseerd en komen graag bij u langs om dit probleem op te lossen. 

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot