Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419

Medewerker loodgieter.nl
  • Erkende loodgieters
  • 98% binnen 24u
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Slechts €29,95- voorrijkosten
  • Loodgieter uit uw omgeving
  • Vast ontstoppingstarief
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Binnen 2 kantooruren contact
Loodgieter

Cv-ketel schoonmaken


Waarom is onderhoud zo belangrijk?

Tijdens de periodieke onderhoudsbeurt, zal de installateur de cv-ketel helemaal schoonmaken, nakijken en opnieuw afstellen. Eventuele gebreken worden dan bijtijds geconstateerd en defecte onderdelen vervangen, zodat de cv-ketel probleemloos en veilig de woning van warmte en warm water kan blijven voorzien.
Onderhoud aan de cv-ketel verdient zichzelf terug! Regelmatig onderhoud en een goed afgestelde cv-ketel scheelt aanmerkelijk in de stookkosten, vermindert de kans op storingen en verlengt de levensduur van de cv-ketel.

Garantie

Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie van de cv-ketel is het ook belangrijk dat u kunt aantonen dat het onderhoud regelmatig is uitgevoerd. De voorwaarden voor fabrieksgarantie is verschillend bij de diverse leveranciers en kunnen worden nagelezen in de bij de cv-ketel geleverde garantievoorwaarden.

Ook wordt door sommige brand- en opstalverzekeringen een periodieke onderhoudsbeurt aan de cv-ketel verplicht gesteld. Mocht u ooit onverhoopt een brandschade willen claimen, dan dient u te kunnen aantonen dat de onderhoudsbeurt aan de cv-ketel tijdig heeft plaatsgevonden.


Hoe vaak moet de cv-ketel worden schoongemaakt?

Over het algemeen geldt het advies om een gesloten cv-ketel elke twee jaar te laten onderhouden en schoonmaken. Heeft u nog een oudere open cv-ketel, dan geldt het advies om jaarlijks een afspraak te maken om de cv-ketel na te laten kijken.


Wat is het verschil tussen een open en een gesloten cv-ketel?

Een open cv-ketel haalt de benodigde zuurstof uit de opstellingsruimte zelf en zal daardoor altijd extra ventilatie nodig hebben om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Een gesloten cv-ketel haalt de benodigde zuurstof niet uit de opstellingsruimte, maar van buiten de woning. Meestal gebeurt dit met behulp van een gecombineerde lucht af- en toevoer van de rookgassen en dat maakt een gesloten ketel een stuk veiliger dan een open toestel.

De gesloten cv-ketels worden tegenwoordig niet meer geplaatst, maar zijn nog wel terug te vinden in de oudere woningen. Advies is dan ook om bij een gesloten cv-ketel altijd een koolmonoxidemelder te plaatsen. Het plaatsen van een koolmonoxidemelder is overigens bij elke ketel verstandig.


Wat houdt een onderhoudsbeurt eigenlijk in?

Tijdens de periodieke schoonmaakbeurt zal de installateur als eerste de werking van de cv-ketel nazien en de prestaties en de uitstoot nameten. Mocht het nodig zijn dan zal de installatie bijgevuld en ontlucht worden. De brander en andere losse onderdelen worden schoongemaakt en indien nodig worden de bijbehorende pakkingen vervangen. Ook wordt de cv-ketel getoetst op de verplichte veiligheidseisen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een controle van de gasaansluiting, beveiligingen en afvoerkanaal. Ter afsluiting van de onderhoudsbeurt zal er doorgaans een rookgasanalyse plaatsvinden.

Tijdens het onderhouden en schoonmaken van de cv-ketel wordt er extra aandacht besteedt aan:


Expansievat

Het expansievat dient ervoor om de druk op te vangen als het water in de installatie wordt verwarmd. Warm water zet uit en het expansievat vangt dit drukverschil op. Bij een defect expansievat zal de druk in het cv-systeem gaan schommelen en kunnen oplopen tot boven de 3 Bar. Een defect expansievat kan ook aan het licht komen als u merkt dat tijdens het bijvullen van de cv-ketel de druk wel heel snel oploopt. Moet de cv-ketel meerdere malen per jaar worden bijgevuld, dan is het ook goed mogelijk dat het expansievat defect is en anders zit er ergens een kleine lekkage. Vul in ieder geval de cv-installatie nooit verder bij dan maximaal 2 Bar. Wordt er tijdens de onderhoudsbeurt een defect geconstateerd aan het expansievat, dan zal deze altijd gelijk vervangen worden.


Overstortventiel

Het overdrukventiel dient als een extra opvang als de druk in de cv-installatie te hoog oploopt of er te veel is bijgevuld. Loopt de druk op boven de 3 Bar, dan zal het overstortventiel automatisch openen en het water lozen. Dit kan wegvloeien via de afvoer, dan is het niet zichtbaar of gewoon onder het overstortventiel zelf. Als het overstortventiel eenmaal is geopend, dan zal het blijven lekken en het advies is dan ook om bij het vervangen van een expansievat ook gelijk het overstortventiel te vervangen. De installateur zal tijdens het onderhoud van de cv-ketel vooral kijken naar watersporen rond het overstortventiel om dit te kunnen constateren.


Rookgassen

De rookgassen zullen tijdens het schoonmaken van de cv-ketel altijd worden gemeten om na te kunnen zien of de verbranding optimaal is.


Wat kost het schoonmaken van de cv-ketel?

Het periodiek schoonmaken en onderhouden van de cv-ketel wordt door onze installateurs uitgevoerd volgens de strenge richtlijnen en gestelde eisen. Het is immers belangrijk dat u erop kunt blijven vertrouwen dat de cv-ketel blijft werken zoals gewenst; zuinig, stil en zonder problemen het juiste comfort leverend.

De kosten van een periodieke schoonmaakbeurt bestaan uit een vast tarief van voorrijkosten en arbeid, deze kunt u nalezen op onze tarievenpagina.

Te vervangen onderdelen vallen buiten dit vaste tarief en zullen aan u doorberekend worden of vallen nog onder de fabrieksgarantie. In de meeste gevallen zal de installateur de werkzaamheden binnen het uur kunnen uitvoeren. Mocht dit niet haalbaar zijn, door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, dan kan er meerwerk worden berekend.

Voor het maken van een afspraak voor het schoonmaken van de cv-ketel, kunt u ons contactformulier invullen of belt u naar 085-8770419. Vermeld indien mogelijk zoveel mogelijk extra informatie over de ketel, zoals merk, bouwjaar en eventuele mankementen met de bijbehorende storingscodes.

 

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot