Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419

Medewerker loodgieter.nl
  • Erkende loodgieters
  • 98% binnen 24u
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Slechts €29,95- voorrijkosten
  • Loodgieter uit uw omgeving
  • Vast ontstoppingstarief
  • Meer dan 175.000 tevreden klanten
  • Binnen 2 kantooruren contact
Loodgieter

Controle cv-ketel

Waarom periodieke controle van de cv-ketel?

Tijdens de periodieke controle van de cv-ketel, wordt deze helemaal schoongemaakt, nagekeken en opnieuw afgesteld. Gebreken die tijdens de controle worden geconstateerd, worden hersteld en eventuele defecte onderdelen vervangen.

Periodieke controle van de cv-ketel verdient zichzelf terug. Het scheelt aanmerkelijk in de stookkosten als de cv-ketel goed is afgesteld. De kans op een storing van de cv-ketel wordt een stuk kleiner en de levensduur wordt verlengd.


Fabrieksgarantie

Het kunnen aantonen dat de periodieke controle van de cv-ketel is uitgevoerd, is ook belangrijk om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie. De voorwaarden van de fabrieksgarantie van uw cv-ketel, kunt u nalezen in de bijgeleverde garantievoorwaarden van de leverancier.

Periodieke controle wordt ook door sommige brand- en opstalverzekeringen verplicht gesteld. Bij een eventuele claim van brandschade, dient u te kunnen aantonen dat de controle van de cv-ketel op tijd heeft plaatsgevonden.


Hoe vaak een controlebeurt van de cv-ketel?

Het advies is om de periodieke controlebeurt aan een gesloten cv-ketel tenminste elke twee jaar te laten uitvoeren.
Heeft u nog een oudere open cv-ketel in de woning, dan adviseert Loodgieter.nl om elk jaar een controle te laten uitvoeren.


Verschil tussen een open en gesloten cv-ketel

Bij een open cv-ketel wordt de benodigde lucht uit de opstellingsruimte gehaald. Bij deze open cv-ketels is altijd extra ventilatie vereist.

Een gesloten cv-ketel haalt de benodigde lucht van buitenaf de woning, meestal door middel van een gecombineerde af- en luchttoevoer van de rookgassen en dat is een stuk veiliger.

Gesloten cv-ketels worden tegenwoordig haast niet meer geïnstalleerd, maar komen nog wel voor in sommige woningen. Het advies is om bij een open cv-ketel altijd een koolmonoxidemelder te plaatsen. Ook bij een gesloten cv-ketel is een koolmonoxidemelder voor de veiligheid zeker geen overbodige luxe.


Wat houdt een controlebeurt precies in?

De installateur zal als eerste de werking van de cv-ketel controleren, daarna worden de prestaties en de uitstoot nagemeten. Indien nodig zal de cv-installatie worden bijgevuld en ontlucht. De brander en andere componenten van de cv-ketel worden schoongemaakt en indien nodig worden de bijbehorende pakkingen vervangen. Vervolgens zal de installateur de cv-ketel toetsen op de verplichte veiligheidseisen. Denk hierbij aan het controleren van de gasaansluiting, afvoerkanaal en de beveiligingen. Afsluitend van de controle zal er doorgaans een rookgasanalyse plaatsvinden.

De installateur besteedt tijdens de controlebeurt extra aandacht aan;

Het expansievat, deze dient voor het opvangen van de druk als het water in de installatie wordt verwarmd. Warm water zet uit en het expansievat vangt dit drukverschil op. Bij een defect expansievat, zal de druk in het cv-systeem schommelen en tot boven de 3 Bar op kunnen lopen. Ook kan zien dat tijdens het bijvullen van de cv-ketel de druk heel snel oploopt. Als de cv-ketel meer dan 1 of 2 keer per jaar bijgevuld moet worden, dan zit er waarschijnlijk ergens en kleine lekkage of kan het expansievat defect zijn. Vul de cv-installatie nooit verder bij dan maximaal 2 Bar. Signaleert de installateur een defect aan het expansievat, dan zal deze gelijk vervangen worden.

Het overdrukventiel dient als een extra opvang als de druk in de cv-installatie te hoog oploopt of te ver wordt bijgevuld. Als de druk oploopt boven de 3 Bar, dan zal het overstortventiel het overtollige water lozen. Dit kan in de afvoer weglopen, dan ziet u het niet of gewoon onder het overstortventiel zelf. Vaak zal het overstortventiel blijven lekken als het eenmaal is geopend en het advies is om de overstort altijd te vervangen als het expansievat ook vervangen wordt. De installateur kijkt vooral naar eventuele watersporen rondom het overdrukventiel om dit te kunnen constateren.

Rookgassen, worden tijdens de onderhoudsbeurt gemeten om na te zien of de cv-ketel een optimale verbranding levert.


Wat kost een periodieke controle van de cv-ketel?

De periodieke controle van de cv-ketel wordt door onze installateurs uitgevoerd volgende de strenge richtlijnen en gestelde eisen. U moet er immers altijd op kunnen rekenen dat de cv-ketel blijft werken zoals gewenst: zuinig, stil en moeiteloos het juiste comfort biedt. Voor de kosten van een controlebeurt hanteren wij vaste tarieven voor de voorrijkosten en arbeid. Eventueel te vervangen onderdelen vallen buiten dit vaste tarief en zullen aan u berekend worden of vallen nog onder de garantie. Een controlebeurt zal over het algemeen binnen een uur worden uitgevoerd. In geval van achterstallig onderhoud kan er meerwerk worden berekend.

Om een afspraak te maken voor de periodieke controlebeurt kunt u het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen op 085-8770419.

Graag ontvangen wij van u wat meer gegevens over de ketel, zoals merk, bouwjaar en eventuele mankementen.

  

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot