Snel een Loodgieter nodig? Bel ons! 085-8770419


Cofely Utiliteit Noord Locatie Groningen

Logo Cofely Utiliteit Noord Locatie Groningen Onze wereld verandert. De wereldbevolking stijgt in 2050 naar 9,1 miljard. De vraag naar energie stijgt met 40% tussen nu en 2030. De voorraad fossiele brandstoffen is beperkt. Delfstoffen worden steeds schaarser. Het klimaat verandert onder invloed van ons energiegebruik en de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Dit heeft grote gevolgen voor ons die nu leven, maar zeker ook voor de toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid dat de wereld ook voor de komende generaties nog leefbaar is. We hebben dan ook een belangrijke opdracht: ons energiegebruik moet duurzamer.

Cofely kan en wil hier aan bijdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat techniek een zeer belangrijke rol speelt bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu. Met 7000 medewerkers hebben we alle kennis en kunde in huis om deze duurzame oplossingen te realiseren. Daar ligt onze kracht, medewerkers die technische oplossingen bedenken waardoor beschikbare energiebronnen optimaal worden benut en bouwen aan alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen. Onze slogan is niet voor niets ‘Ver vooruit in duurzame technologie’.

Naast het toepassen en bedenken van duurzame oplossingen dragen we ook bij aan de maatschappij door de overheid en charitatieve instellingen bij te staan. Wij zijn immers een organisatie van mensen. Uiteraard nemen we onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, welzijn en milieubewustheid van onze medewerkers. Ook verkleinen we waar mogelijk onze eigen negatieve impact op het milieu.
 
Cofely kan dit niet alleen waarmaken. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers, andere organisaties en overheden komen we tot de meest effectieve duurzame oplossingen. Om zo te komen tot een wereld waarin minder energie wordt gebruikt en verspild. Samen zijn we in staat om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen.
 
Han Blokland
CEO Cofely Nederland NV

Onze vestiging
groningen