Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419

 • Erkende loodgieters
 • 98% binnen 24u
 • Meer dan 175.000 tevreden klanten
 • Slechts €29,95- voorrijkosten
 • Loodgieter uit uw omgeving
 • Vast ontstoppingstarief
 • Meer dan 175.000 tevreden klanten
 • Binnen 2 kantooruren contact
rating

Atag Q-25S

HR soloketel 4,4 - 21,9 KW

Atag Q-serie Q-25S HR Soloketel 4,4 - 21,9 kW

De ATAG Q25S soloketel kenmerkt zich door de functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de verschillende componenten waaruit de ketel is opgebouwd. Met als hart natuurlijk de warmtewisselaar van hoogwaardig RVS en keramische brander voor optimale verbranding, wat resulteert in zeer lage emissies. U bent eveneens verzekerd van blijvend hoog rendement.

Door de garantie van jarenlange topprestaties, profiteert u tevens van 5 jaar garantie op onderdelen en maar liefst 15 jaar op de RVS warmtewisselaar. Het is eveneens mogelijk de onderdelengarantie te verlengen tot 10 of 15 jaar. De ATAG Q25S is een soloketel zonder warmwatervoorziening. Mocht u toch warm water wensen, dan behoort een combinatie met de ATAG CBS Comfortboiler tot de mogelijkheden.

De ATAG Q25S heeft een warmtecapaciteit van 4,4 - 21,9 kW.

Wilt u onderhoud aan uw CV-ketel?

Niets is zo vervelend en ontregelend binnen uw huishouden als wanneer uw CV-ketel uitvalt. Geen warm water in huis zorgt er voor dat u zich niet kunt douchen of uw vaatwasser kunt gebruiken. Loodgieter.nl heeft een team van specialisten die ongeacht de leeftijd van uw CV-ketel bijna altijd uw CV-ketel nog kan repareren. Wanneer onze loodgieters uw CV-ketel niet kunnen repareren dan kan niemand het! Daar wij begrijpen dat het wegvallen van uw CV-ketel erg vervelend kan zijn zorgen wij er voor dat er altijd zo snel mogelijk een monteur bij u langs komt. Meer informatie over het onderhoud en het repareren van uw CV-ketel kunt u hier vinden.

Storingscodes

Oplossing:Verhelp storing waardoor contact verbroken wordt.of maak doorverbinding tussen 24/25.
Oplossing:Controleer de aansluiting (zie schema in de bijlage) enherstel de juiste aansluiting
Oplossing:Parameter-reset uitvoeren dmv. 'groene toets'-functie.Er is een foute instelling geconstateerd. De fabrieksinstellingenworden actief nadat de “groene toets functie”uitgevoerd wordt:Zorg dat in het display de tekst PARA zichtbaar is. Drukzolang op de Store-toets totdat op het display verschijnt.De fabrieksinstelling-en zijn nu gecopieerd en het toestelzal normaal in bedrijf gaan.
Oplossing:Controleer sensoren NTC 1 en 2. controleer de aanvoer-en retoursensor op de weerstandswaarde (ziebijlagen) en vervang de defecte sensor.Controleer de installatie op een eventueel externe warmtebronen verhelp deze.
Oplossing:Controleer de temperatuurinstelling.De ingestelde temperatuur is te laag. (Parameter-hoofdstuk:Step 84) .Controleer of de sensorweerstand correct is en of dezejuist gemonteerd is.Zet Par 80 onder code 007 op 00
Oplossing:Controleer rookgassensor NTC 5. Controleer de rookgassensorop weerstandswaarde en of deze juist gemonteerd is.Controleer de bekabeling.Tussentijdse omprogrammering Parameter-hoofdstuk:Step 80 op NTC niet aanwezig.Zet Par 80 onder code 007 op 00
Oplossing:Controleer de rookgassensor. op weerstandswaardeControleer bedrading. Na demontage en tussentijdse omprogrammeringParameter-hoofdstuk: Step 80 op NTCniet aanwezig.
Oplossing:Controleer het rookgasafvoersysteem of controleerParameter 84 voor fabrieksinstelling.
Oplossing:Controleer de circulatiepomp. Controleer de installatieop luchtinsluitingen;Extern ingebouwde installatiepomp zonder hydraulischeontkoppeling en zijn invloed op de drukverhoudingen.- controleer de pomp op functioneren en/of de waterdruksensorop juiste werking;- Vervuiling of moeilijk draaien van de pomprotor;- controleeer bedrading pomp en waterdruksensor.     
Oplossing:Controleer de hoofdstroomvoorziening. Gebruik van aggregaatleidt tot afwijkingen. Toepassing vermijden.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T8 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T8 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T9 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T9 (zie tabel in debijlage van de handleiding) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T6 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T6 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T7 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.Trek bandkabelaansluiting van de zon-module (AM6) achter Control Tower
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T7 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.Trek bandkabelaansluiting van de zon-module (AM6) achter Control Tower
Oplossing:Controleer de aansluitingControleer de weerstand van sensor T6 (zie tabel in debijlage) en vervang de sensor zonodig.
Oplossing:Controleer of de ionisatiekabel en/of de electrode mogelijk kortsluitingmaken t.o.v. massa. Verwijder de stekkers van de ionisatiekabel op deautomaat en op de electrode. Meet nu met een universeelmeter tussen deionisatie-aansluiting en massa, plaats nu onderdeel voor onderdeel terugtotdat er kortsluiting ontstaat.Controleer of er spanning staat tussen nul en aarde (max. 1 Volt)Verhelp de kortsluiting en vervang, indien noodzakelijk, dit onderdeel
Oplossing:Controleer de data’s in de Error mode1Toestel heeft geen gas kunnen ontsteken of geen gas gekregen. toestelprobeert 6 maal te starten met een steeds oplopen-de startbelastingControleer of:- de gaskraan open is;- er spanning op het gasblok staat;- het gasblok opentDe minimale gas-voordruk tijdens de start moet minimaal 17 mbar zijn,controleer de 24 Volt in de geopende stand van het gasblok.2 Toestel is na het ontsteken uitgegaan.door onvoldoende ionisatie is de brander na de veiligheidstijd uitgegaan.Controleer de ionisatiestroom, ionisatiekabel of de CO2/O2 afstelling3 Controleer de bovenbak op vervuiling. Schoonmaken en opnieuw proberen.
Oplossing:Enkele ketels zijn uitgevoerd met een LTB bij de luchtinlaat. Deze verbreekthet contact naar het gasblok indien de temperatuur in de luchtkast te hoogis. Controleer de werking en vervang eventueel de LTB.Software fout stuurautomaat . Vervang de automaat. De regeling zal automatischhet programma laden in de nieuwe automaat.
Oplossing:Reset het toestel.De regeling geeft dit bericht automatisch aan indien tijdens een storingsuitlezingde spanning van het toestel is verwijderd. Nadat de spanning weerterug komt wordt, indien de storende fout niet meer aanwezig is, dezemelding gegeven.Verhelp de voorgaande storing.
Oplossing:1 Controleer de netspanning. Een afwijking van +10% of -15% op het net van230V/50Hz is toegestaan. De frequentie mag niet meer afwijken dan 1,5Hz (<48,5Hz, >51,5Hz)2 Controleer de bandkabel tussen automaat en display.Bij slechte verbinding tussen de automaat en het display worden foutegegevens geconstateerd. Vervang indien nodig de bandkabel tussen deze twee onderdelen.3 Software fout stuurautomaat. vervang de automaat. De regeling zal automatischhet programma laden in de nieuwe automaat.   
Oplossing:1Indien een 'power stealing' thermostaat is geplaatst moet de speciale anticipqatieweerstandsdraadop het aansluitblok aangebracht zijn/worden. Ziehet installatievoorschrift.2 vervang de automaat. De regeling zal automatisch het programma laden inde nieuwe automaat.
Oplossing:Neem contact op met de Servicedienst van ATAG Verwarming via telefoon,fax of e-mail. Zie achterzijde voor de contactgegevens.
Oplossing:controleer de bandkabel tussen automaat en display. bij slechte verbindingtussen de automaat en display of bij foutief geplaatste interface wordenfoute gegevens geconstateerd, vervang indien nodig de bandkabel tussendeze twee onderdelen.1 vervang de automaat. De regeling zal automatisch het programma laden inde nieuwe automaat.   
Oplossing:Verwijder spanning van het toestel en controleer de zekering F2. Door 24Volt kortsluiting in of buiten het toestel is de zekering F2 gebroken. Dezezekering is geplaatst in de automaat en wordt zichtbaar nadat de zwarteafdekkap verwijderd is.Controleer de 24 Volt aansluitingen. verwijder alle stekkers met 24 Voltaansluiting zoals: ventilator, pomp, eventuele driewegklep en 24 Volt stekkerop aansluitblokControleer de losgekoppelde onderdelen op sluiting. Geef de automaatweer spanning met de losgekoppelde onderdelen. Sluit de goede en gecontroleerdeonderdelen weer aan.Verhelp de kortsluiting of vervang het kortgesloten onderdeel.
Oplossing:Software fout stuurautomaat. vervang de automaat. De regeling zal automatischhet programma laden in de nieuwe automaat.
Oplossing:Controleer de data’s in de Error modeOp positie 3 wordt een temperatuur van -36°C weergegeven.Controleer de bekabeling en/of meet de weerstand van de aanvoersensor.De weerstand dient ongeveer 12 kOhm te zijn bij 25°C.(Zie tabel in Bijlage D). Vervang indien nodig de aanvoersensorIngangscontrole T1 op stuurautomaat onjuist. Vervang de stuurautomaat.
Oplossing:Controleer de actuele aanvoerwatertemperatuur. Snelle temperatuurverhogingdoor volledige hydraulisch afsluiting van de ketel (Filter, pomp, thermostatischventiel, servicekleppen, zonekleppen)Controleer de aanvoersensor NTC1. Meet de weerstandswaarde (Zie tabelin Bijlage D) en controleer de dompelbuis.Defect onderdeel vervangen.Bij terugkerende foutmelding stuurautomaat vervangen.
Oplossing: Controleer de actuele retourtemperatuur. Temperatuursinvloed door externewarmtebron ?Controleer retoursensorNTC 2. Meet de weerstandswaarde (Zie tabel in Bijlage D).Defect onderdeel vervangen.Bij terugkerende fouotmelding stuurautomaat vervangen.
Oplossing:Fout in temperatuurmeting. Meet de weerstandswaarden (Zie tabel in BijlageD) van T1 en T2. T1 en/of T2 vervangen.
Oplossing:Vervang de stuurautomaat
Oplossing:De ventilator komt niet op toeren. Controleer zekering F3, deze zekeringis geplaatst in de automaat en wordt zichtbaar nadat de zwarte afdekkapverwijderd isZekering is goed en storing herhaalt zich. Controleer de bekabeling op deventilator en de automaat en/of de 24 Volt voeding naar de ventilatorBekabeling en spanning zijn goed en storing herhaalt zich. Controleer opeventuele vervuiling die de ventilatorwaaier mogelijk tegenhoudt en controleerde temperatuur in de luchtkast. Indien deze hoger is dan 70°C deoorzaak hiervan zoeken en verhelpen.Vervang indien noodzakelijk de ventilator
Oplossing:Bij geveldoorvoeren of bij luchttoevoer in ander drukgebied dan rookgasafvoerkan het voorkomen dat bij bepaalde wind de ventilator ongewenst gaatdraaien. Dit veroozaakt de E29 storing.Indien dit niet het geval is dan is de ventilator defect. Ventilator vervangenIndien ventilator OK is, stuurautomaat defect. Stuurautomaat vervangen. 
Oplossing:Controleer de data’s in de Error modeControleer de bekabeling. Controleer de bekabeling van de sensor.Bekabeling is goed maar storing herhaalt zich. Verwijder de stekker van deaanvoersensor waardoor Error 36 ontstaatVervang de sensor.
Oplossing:Controleer de data’s in de Error modeControleer de bekabeling. Controleer de bekabeling van de sensor.Bekabeling is goed maar storing herhaalt zich. Verwijder de stekker van deaanvoersensor waardoor Error 37 ontstaatVervang de sensor.
Oplossing:Controleer de data’s in de Error mode.Bekabeling is goed maar storing herhaalt zich. Verwijder de stekker van deaanvoersensor waardoor Error 31 ontstaatVervang de sensor.
Oplossing:Controleer de data’s in de Error mode.Controleer de bekabeling van de sensor of deze niet onderbroken is.Bekabeling is goed maar storing herhaalt zich. Bekabeling van de retoursensormet elkaar doorverbinden waardoor Error 32 ontstaat.Vervang de sensor.
Oplossing:Software fout stuurautomaat. Vervang de automaat. De regeling zal automatischhet programma laden in de nieuwe automaat.
Oplossing:Software fout stuurautomaat. Vervang de automaat. De regeling zal automatischhet programma laden in de nieuwe automaat.
Oplossing:Vocht op de stuurautomaat. Controleer of er water op of in de ketel lekt.Stop het lek en vervang de stuurautomaat
Oplossing:Stuurautomaat en display beschikken niet over de juiste software. De automaaten display zijn beiden nieuw geplaatst en beschikken niet over eenprogramma. Plaats of het display of de automaat terug om het programmate laden, dit laden geschiedt automatisch en er verschijnt op hetdisplay. Indien COPY functie niet werkt neem dan contact op met ATAG.
Oplossing:Vervang de bandkabel1 E-Serie: stuurautomaat vervangen zonder E-Prom te herplaatsen. Plaats deE-Prom van de oude automaat over op de nieuwe.
Oplossing:Vervang de rookgassensor of zet Parameter 84 op de fabrieksinstelling(Fabrieksinstelling Parameter 84 : 100°C)
Oplossing:Vervang de glaszekering of sluit de kabel op de trafo aan.Indien er een nieuwe stuurautomaat geplaatst is in een toestel van '96-'97dient een externe trafo geplaatst en aangesloten te zijn/worden.


De voordelen van dit product:

 • Binnenwerk van duurzame materialen
 • Blijvend hoog rendement door RVS wisselaar
 • Uitbreidbaar met CBS Comfortboiler
 • 15 jaar garantie op RVS warmtewisselaar
 • Warmtecapaciteit van 4,4 - 21,9 kW

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot